Maastrichterweg 255

Dit item is gearchiveerd op 03-04-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 19-02-2014

(NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg255-ON01)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 februari 2014 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Maastrichterweg 255' (NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg255-ON01) ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan gaat uit van de realisatie van een manege, bed & breakfast en restaurant op het perceel Maastrichterweg 255. Tevens worden de bestaande stallen gesloopt en wordt een tweede rijhal met buitenbakken gerealiseerd. De woning en de winkel blijven gehandhaafd, met dien verstande dat de winkel een nieuwe plek krijgt binnen het plangebied.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 20 februari 2014 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt het gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (dus tot en met 2 april 2014) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083678.