Maastrichterweg 249

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 02-01-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 14-12-2012
Omschrijving: Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor de opslag van propaangas in een bovengrondse tank van 3000 liter, Maastrichterweg 249, t.n.v. Stal Tops BV

De melding met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Omgevingsloket van 3 januari tot en met 13 februari 2013 en zijn op afspraak in te zien. (040 – 2083444)