Maastrichterweg 245

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 08-02-2012

Nummer: 12uit00606
Verzenddatum: 31-01-2012
Omschrijving: Telecom kabel BAM Maastrichterweg 245 - 5556 VA