Maastrichterweg 191

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 28-11-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 14-11-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het uitbreiden / verdubbelen van activiteiten aan de Maastrichterweg 191, t.n.v. Bel-Have B.V.

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 29 november tot en met 10 januari 2013 en is op afspraak in te zien (040-2083444).