Maastrichterweg 150

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-04-2012

Nummer: B2 2010.069
Datum ontvangst: 03-04-2012
Omschrijving: bouwen vleesvarkensstal 2e fase, Maastrichterweg 150 - 5556 VA