Maastrichterweg 127-129a + ong., Kadastraal F 2632

Dit item is gearchiveerd op 31-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-02-2011

Nummer: UV 2011.045
Datum ontvangst: 04-02-2011
Omschrijving: aanvraag milieuvergunning opslag en transport t.b.v. sortering elektrische- en elektronische apparaten, Maastrichterweg 127-129a + ong., Kadastraal F 2632