Maastrichterweg 120

Dit item is gearchiveerd op 13-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-12-2010

Nummer: OV 2010.310
Datum ontvangst: 17-11-2010
Omschrijving: plaatsen zonnepanelen, Maastrichterweg 120