Luikerweg

Dit item is gearchiveerd op 03-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 21-11-2012

Nummer: 12uit07951
Datum verzending: 14-11-2012
Omschrijving: aanleg elektriciteitskabels door Enexis, Luikerweg