Luikerweg

Dit item is gearchiveerd op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 29-02-2012

´╗┐Nummer: 12uit01103
Verzenddatum: 15-02-2012
Omschrijving: aanleg gasleidingen door Enexis, Luikerweg