Luikerweg - lichtmast 277

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 25-05-2011

Nummer: OV 2011.182
Datum ontvangst: 16-05-2011
Omschrijving: plaatsen lichtmastreclame, Luikerweg, lichtmast 277