Luikerweg 83

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-06-2011

Nummer: OV 2011.207
Datum ontvangst: 20-06-2011
Omschrijving: kappen boom (Plataan), Luikerweg 83