Luikerweg 81

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 05-01-2011

Nummer: OV 2010261
Datum ontvangst: 22-12-2010
Omschrijving: bouwen woonhuis, Luikerweg 81