Luikerweg 57 en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 05-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 22-02-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Luikerweg 57 en omgeving.

 

Voor de hoek Luikerweg - Korenstraat en het perceel tussen de Luikerweg 68 en 74 is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 4 woningen mogelijk. 3 vrijstaande woningen op de hoek Luikerweg - Korenstraat (zijde Luikerweg 55) en 1 vrijstaande woning aan de overzijde. Het gaat om vier woningen van één of twee lagen met kap. De voorzijde van de woningen zijn georiënteerd op de Luikerweg en de Korenstraat. De woning op de hoek heeft daardoor een tweezijdige oriëntatie. Het parkeren is opgelost op eigen terrein. Voor het bezoekersparkeren zullen in de openbare ruimte twee parkeerplaatsen worden gemaakt.

 

Dit bestemmingsplan wijkt af van het vigerende bestemmingsplan en het bestemmingsplan 'Mozaïek' dat tevens in voorbereiding is. Omdat het voorontwerpbestemmingsplan 'Mozaïek' in de basis conserverend van aard is, is voor deze ontwikkeling dit bestemmingsplan opgesteld.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 23 februari 2012 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083665.

 

Informatieavond
Voor dit plan wordt ook een inloopavond gehouden. Deze inloopavond is op 5 maart 2012. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die samen met u naar het bestemmingsplan kunnen kijken en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Wij kunnen u geen informatie geven over de mogelijke koop van een bouwkavel danwel over de daadwerkelijke bouwplannen. Tijdens de inloopavond kunnen wij dus enkel informatie geven over het voorontwerpbestemmingsplan. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.30 uur en 19.00 uur vrij binnenlopen voor informatie.

 

Inspraakreactie
Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 22 maart 2012, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.