Luikerweg 145

Dit item is gearchiveerd op 26-12-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 13-11-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 02-11-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de Luikerweg 145 in Valkenswaard t.n.v. De Familie Suykerbuyck

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 14 november tot en met 12 december 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).