Luikerweg 134

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: OV 2010.299
Datum ontvangst: 04-11-10
Omschrijving: veranderen rundveestal, Luikerweg 134