Luikerweg 134

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-01-2011

Nummer: OV 2011.010
Datum ontvangst: 22-12-2010
Omschrijving: bouwen bijgebouw, Luikerweg 134