Loonderweg 15

Dit item is gearchiveerd op 19-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-06-2012

Nummer: OV 2012.105
Datum ontvangst: 24-05-2012
Omschrijving: plaatsen ballenvangers, lichtmasten en aansluiting drainage op bestaande uitlaat, Loonderweg 15 - 5551 TE