Leonardusdal

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 18-05-2011

Nummer: 11uit03647
Verzenddatum: 12-05-2011
Omschrijving: aanleg gasleiding door Enexis, Leonardusdal