Leenderweg

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 04-09-2013

Nummer: 13uit05779
Verzenddatum: 22-08-2013
Omschrijving: Wijzigen waterleiding netwerk, Leenderweg