Leenderweg

Dit item is gearchiveerd op 12-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 24-07-2013

Nummer: 13uit05156
Verzenddatum: 17-07-2013
Omschrijving: Aanleggen gas- en elektrakabels door ENEXIS, Leenderweg