Leenderweg

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: 12uit00487
Verzenddatum: 25-01-2012
Omschrijving: wijzigen LD net door Enexis, Leenderweg