Leenderweg 71

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-12-2010

Nummer: OV 2010.320
Datum ontvangst: 29-11-2010
Omschrijving: kappen 2 bomen, Leenderweg 71