Leenderweg 197

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 06-11-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 02-10-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de Leenderweg 197 t.n.v. J. Phifrons

De meldingen met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Omgevingsloket van 7 november tot en met 5 december 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).