Leenderweg 188

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 04-07-2012

Nummer: OV 2012.142
Datum ontvangst: 26-06-2012
Omschrijving: wijzigen bestemming van kantoorruimte in woonruimte, Leenderweg 188 - 5555 CJ