Leenderweg 182

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-03-2012

Nummer: OV 2012.046
Datum ontvangst: 29-02-2012
Omschrijving: wijzigen bestemmingsplan van industrie naar detailhandel t.b.v. retailpark, Leenderweg 182 - 5555 CJ