Leenderweg 180A

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 26-10-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend:
ontvangstdatum: 13-10-2011
omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. VB Klimaattechniek BV aan de Leenderweg 180A te Valkenswaard.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard.