Leenderweg 180

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 13-07-2011

Nummer: 11uit04936
Verzenddatum: 05-07-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door NEM Brabant BV, Leenderweg 180