Leenderweg 163

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-01-2011

Nummer: OV 2011.014
Datum ontvangst: 17-01-2011
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding, Leenderweg 163