Le Sage ten Broekstraat t.o. nr.23

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-03-2011

Nummer: OV 2011.081
Datum ontvangst: 24-02-2011
Omschrijving: kappen boom, Le Sage ten Broekstraat t.o. nr.23