Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 31-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 18-09-2013

Nummer: 13uit06143
Verzenddatum: 09-09-2013
Omschrijving: Aanleggen glasvezelnetwerk door NEM Brabant BV, Lage Heide, fase 1