Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 12-09-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard geven kennis van het volgende.

Bij besluit van 29 augustus 2012, nr. 200909837/1/R4 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk beslist over het bestemmingsplan “Lage Heideweg”. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van Valkenswaard is vernietigd, echter de rechtsgevolgen van het bestreden besluit zijn in stand gebleven.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ligt met ingang van vandaag voor iedereen ter inzage op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. Het bestemmingsplan “Lage Heideweg is beschikbaar via www.ruimteplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.