Lage Heide wonen

Dit item is gearchiveerd op 09-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 27-06-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard geven kennis van het volgende. Bij besluit van 6 juni 2012, nr. 201110001/1/R3 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk beslist over het bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Lage Heide wonen’. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van Valkenswaard is geheel in stand gebleven.

 

Het bestemmingsplan en het exploitatieplan liggen met ingang van 27 juni voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. Tevens zijn de plannen beschikbaar via www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.