Lage Heide - waterleiding

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 31-10-2012

Nummer: 12uit07328
Datum verzending: 18-10-2012
Omschrijving: aanleggen waterleiding door Brabant Water, Lage Heide