Lage Heide natuur

Dit item is gearchiveerd op 09-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Uitwerkingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 27-06-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard geven kennis van het volgende. Bij besluit van 13 juni, nr. 2011103390/1/R3 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk beslist over het uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur'. Het vaststellingsbesluit van burgemeester en wethouders van Valkenswaard is geheel in stand gebleven.

 

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 27 juni voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. Tevens is het uitwerkingsplan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.