Lage Heide - kad. sectie H 48

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-05-2012

Nummer: OV 2012.099
Datum ontvangst: 14-05-2012
Omschrijving: tijdelijk gronddepot , Lage Heide - kad. sectie H 48 - 5551 TJ