Lage Heide Fase II - elektriciteitskabels

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 31-10-2012

Nummer: 12uit07366
Datum verzending: 22-10-2012
Omschrijving: aanleggen elektriciteitskabels door Enexis, Lage Heide Fase ll