Kromstraat ong. sectie D, nr 5572

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 05-09-2012

Nummer: OV 2012.183
Datum ontvangst: 24-08-2012
Omschrijving: bouwen woonhuis, Kromstraat ong. sectie D, nr 5572 – 5554 NG