Kromstraat 30

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-10-2012

Nummer: OV 2012.223
Datum ontvangst: 28-09-2012
Omschrijving: kappen boom, Kromstraat 30 - 5554 NH