Kromstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 02-01-2013

Nummer: SM 2012.301
Datum verzending: 18-12-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende materialen, Kromstraat 12 – 5554 NH