Korteweg 4 A

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: OV 2012.014
Datum ontvangst: 11-01-2012
Omschrijving: plaatsen magazijnstelling, Korteweg 4 A - 5556 XE