Kornoeljelaan

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 26-10-2011

Nummer: 11uit07516
Verzenddatum: 14-10-2011
Omschrijving: wijzigen waterleidingnet, KornoeljelaanĀ