Kornoeljelaan

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: 11uit06222
Verzenddatum: 23-08-2011
Omschrijving: aanleggen gasleidingen door Enexis, KornoeljelaanĀ