Kornoeljelaan ong. sectie A 2880

Dit item is gearchiveerd op 24-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-10-2011

Nummer: OV 2011.335
Datum ontvangst: 29-09-2011
Omschrijving: aanleggen bergbezinkbassins, Kornoeljelaan ong. sectie A 2880, 5552