Kornoeljelaan ong. Kad. Sectie A 2881

Dit item is gearchiveerd op 29-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-08-2011

Nummer: OV 2011.264
Datum ontvangst: 05-08-2011
Omschrijving: plaatsen perceelafscheiding met toegangspoorten, Kornoeljelaan ong. Kad. Sectie A 2881