Kornoeljelaan ong., kad. sectie A, 2881 - Correctie i.v.m. ontbreken adres in publ. 24-08-11

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: OV 2011.264
Datum ontvangst: 05-08-2011
Omschrijving: plaatsen perceelafscheiding met toegangspoorten, Kornoeljelaan ong., kad. sectie A, 2881 (Correctie i.v.m. ontbreken adres in publ. 24-08-11)