Kornoeljelaan 60

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 25-05-2011

Nummer: OV 2011.184
Datum ontvangst: 18-05-2011
Omschrijving: bouwen carport, erfafscheiding en overkapping, Kornoeljelaan 60