Kornoeljelaan 46

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-03-2012

Nummer: OV 2012.047
Datum ontvangst: 29-02-2012
Omschrijving: bouwen overkapping, Kornoeljelaan 46 - 5552 RD