Kornoeljelaan 24

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: OV 2011.382
Datum ontvangst: 11-09-2012
Omschrijving: bouwen berging / carport, Kornoeljelaan 24 - 5552 RC