Korfvlechterwei 46

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-10-2012

Nummer: OV 2012.231
Datum ontvangst: 02-10-2012
Omschrijving: kappen eikenboom, Korfvlechterwei 46 - 5551 SW