Kolenbranderwei 1

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 27-04-2011

Nummer: OV 2011.150
Datum ontvangst: 13-04-2011
Omschrijving: oude schutting + poort slopen en nieuwe schutting + poort plaatsen, Kolenbranderwei 1